بمناسبت هفته وقف مسابقه ای در قالب روزنامه دیواری با محوریت وقف در بین گروه سنی نوجوانان سراسر کشور برگزار گردید. مجتمع فرهنگی پژوهشی معاونت فرهنگی سازمان اوقاف و امورخیریه پس از دریافت آثار ارسالی توسط نوجوانان خوش ذوق کشورمان به داوری و بررسی آثار دریافتی اقدام نمود.

لیست برندگان مسابقه روزنامه دیواری بشرح زیر است:

رديف نام نام خانوادگی مقطع تحصیلی متولد استان شهرستان
1 زهرا جگری راهنمایی 1376 اصفهان خوانسار
2 فرحناز اسدی متوسطه 1375 اصفهان خوانسار
3 مینا یاوری پناه راهنمایی 1375 اصفهان کاشان
4 محمدسعید دستی گردی ابتدایی 1379 خ.جنوبی بیرجند
5 امیرمحمد شاه بالایی ابتدایی 1379 اصفهان کاشان
6 فاطمه آرمند راهنمایی 1377 اصفهان کاشان
7 خاطره حشمتی راهنمایی 1376 کرمانشاه سنقر
8 مسعود عارفی زاده متوسطه 1374 خ.جنوبی بیرجند
9 پونا نقش بندیان راهنمایی 1377 کرمانشاه پاوه
10 هانیه عقارپور راهنمایی 1376 اصفهان کاشان
11 محسن شهلایی راهنمایی 1377 کرمانشاه کرمانشاه
12 محمد سمیعی دبیرستان 1374 کرمانشاه کرمانشاه
13 زهرا عابدزاده ابتدایی 1378 سمنان دامغان
14 خدیجه زارعی دبیرستان 1372 خ.جنوبی نهبندان
15 مرضیه خانه باد دبیرستان 1374 خ.جنوبی نهبندان
16 عادله عمادی متوسطه 1374 خ.رضوی گناباد
17 امیرحسین امیری ابتدایی 1380 کرمانشاه کرمانشاه
18 مهدیه سادات جعفری راهنمایی 1377 اصفهان کاشان
19 سیدمحمدجواد فاضلی راهنمایی 1375 اصفهان کاشان
20 شکیبا صیفوری راهنمایی 1377 کرمانشاه سنقر
21 رضوان کریمی دیپلم 1353 اصفهان لنجان
22 ریحانه بخردی ابتدایی 1379 اصفهان کاشان
23 فائزه آزاد راهنمایی 1376 چهارمحال شهرکرد
24 فاطمه حاجی جمالی آرانی ابتدایی 1380 اصفهان کاشان
25 فاطمه سادات بهشتیان راهنمایی 1377 اصفهان کاشان
26 زهرا تراشی راهنمایی 1377 اصفهان کاشان
27 افسانه عباسیان ابتدایی 1378 سمنان دامغان
28 سمیرا جعفری دبیرستان 1375 کرمانشاه سنقر
29 حانیه چهکندی نژاد راهنمایی 1378 خ.جنوبی بیرجند
30 سهیلا رئیسی پیش دانشگاهی 1371 چهارمحال شهرکرد
31 زهرا مبینی متوسطه 1372 اصفهان خوانسار
32 سمیه قاسمی متوسطه 1374 خ. جنوبی نهبندان
33 عالیه فرهنگیان راهنمایی 1377 کرمانشاه سنقر
34 فاطمه السادات حسینی راهنمایی 1377 کرمانشاه سنقر
35 فاطمه عارفی زاده ابتدایی 1378 خ.جنوبی بیرجند
36 یوسف مشهدی نیاسر ابتدایی 1379 اصفهان کاشان
37 زهرا رمضانی متوسطه 1372 اصفهان خوانسار
38 هما مظفریان ابتدایی 1379 سمنان دامغان
39 زهره عباسی متوسطه 1374 خ. جنوبی نهبندان
40 سمانه جمور راهنمایی . کرمانشاه سنقر
41 رقیه صفایی دبیرستان 1372 خ.جنوبی نهبندان
42 افسانه محمودآبادی دبیرستان 1371 کرمان سیرجان
43 فاطمه السادات حسینی مقدم راهنمایی 1377 اصفهان کاشان
44 محمدرضا بخشی راهنمایی 1376 اصفهان کاشان
45 زهرا اسماعیلی رسا راهنمایی 1377 کرمانشاه سنقر
46 فاطمه علویان نژاد متوسطه 1373 یزد ابرکوه
47 محدثه جعفری راهنمایی 1377 خ.جنوبی بیرجند
48 سارا سمیعی راهنمایی 1376 کرمانشاه کرمانشاه
49 فاطمه امانی نژاد ابتدایی 1380 سمنان دامغان
50 فاطمه میرزائی راهنمایی 1378 اصفهان داران
51 زهرا جعفری راهنمایی 1376 اصفهان کاشان
52 معین کیماسی راهنمایی 1376 اصفهان خوانسار
53 پرستو مراوی راهنمایی 1377 کرمانشاه پاوه
54 فاطمه اسماعیلی ابتدایی 1380 اصفهان کاشان
55 یاسمن مهرآسا راهنمایی 1377 کرمان سیرجان
56 شمین خزایی راهنمایی 1376 کرمانشاه سنقر
57 حکیمه محمدی . 1373 خ.جنوبی نهبندان
58 امیر محمد راحتی نوش آبادی راهنمایی 1376 اصفهان کاشان
59 فائزه فقیهی فر راهنمایی 1378 کرمانشاه سنقر
60 نسترن صمدپور دیپلم 1366 گیلان صومعه سرا
61 ثنا معاذی نژاد راهنمایی . کرمانشاه پاوه
62 مریم دستگردی دیپلم 1368 خ.جنوبی بیرجند
63 سارا پرویش راهنمایی 1377 کرمانشاه سنقر
64 علی سمیعی ابتدایی 1380 کرمانشاه کرمانشاه
65 ندا احدی راهنمایی 1374 کرمانشاه سنقر
66 نساء جراح زاده راهنمایی 1377 کرمانشاه پاوه
67 سعیده خسروی راهنمایی 1377 خ.جنوبی بیرجند
68 مهتاب حشمتی راهنمایی 1376 کرمانشاه سنقر
69 معصومه افشاری راهنمایی 1376 کرمانشاه سنقر
70 علیرضا فراهی راهنمایی 1378 اصفهان کاشان
71 نازنین مهرآسا پیش دانشگاهی 1372 کرمان سیرجان
72 سحر جهانشاهی متوسطه 1373 کرمان سیرجان
73 سمیه موسایی متوسطه 1374 خ.جنوبی نهبندان
74 هانیه مباشر امینی ابتدایی 1378 گیلان لاهیجان
75 دانیال مداح فیروزی ابتدایی 1378 سمنان گرمسار
76 ریحانه اسلامی فر متوسطه 1375 سیستان زاهدان
77 مریم خدابنده متوسطه 1373 چهارمحال شهرکرد
78 محمدرضا نیک نژاد راهنمایی 1375 اصفهان بادرود
79 سیدمحمد حقیقت خواه ابتدایی 1379 اصفهان کاشان
80 حامد کوشا راهنمایی 1377 تهران تهران
81 رضوان عزتی دبیرستان 1374 کرمانشاه سنقر
82 حانیه راسخ متوسطه 1374 فارس اقلید
83 فائزه مقیمی متوسطه 1375 یزد ابرقو
84 صفیه زارعی پیش دانشگاهی 1371 بوشهر بوشهر
85 محمدمهدی کارگر راهنمایی 1377 فارس مرودشت
86 مرضیه فضل الهی متوسطه 1374 چهارمحال شهرکرد
87 نرگس صمدپور دیپلم 1369 گیلان صومعه سرا
88 لیلا زراعت پیشه دیپلم 1357 فارس مرودشت
89 محدثه ضیاء الدینی متوسطه 1373 کرمان سیرجان
90 حمیدرضا اسمعیلی راهنمایی 1376 اصفهان کاشان
91 زهرا برخوردار متوسطه 1374 فارس اقلید
92 محمدجواد میرزایی راهنمایی 1377 اصفهان بادرود
 

اضافه‌ كردن نظر

پیوند ها